EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Registrace programu Svět knihy Praha 2023

Registrujte se a zajistěte si místo a čas pro vaše programy co nejdříve, nejpozději však do 28. 2. 2023.

Časovou rezervaci pořadu je třeba dohodnout individuálně s organizátorem literárního festivalu.
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 775 269 171224 498 464

Po dohodě o umístění a času konání programu vyplňte registrační formulář jako závaznou registraci programu v sále - níže.

Pro přihlášení programu na vašem stánku přejděte na PROGRAM NA STÁNKU.

Rozmístění sálů si můžete prohlédnout v  PLÁNKU VELETRHU.

Registrace programu v sále

Svět knihy Praha 2023
11.—14. května 2023, Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkovy pavilony

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2023
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2; zuzana.cernohousova@svetknihy.cz


Organizátor programu

Kontaktní osoba (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Program

Název programu *

Délka max. 50 znaků vč. mezer.

Anotace programu pro katalog programů

Délka max. 250 znaků vč. mezer.

Datum uvedení

Seznam účinkujících

Témata roku 2023

Další témata (možnost zvolit více témat)

Charakter pořadu (možnost zvolit pouze jeden charakter)

Pronájem sálu

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.
Ceny jsou platné pouze pro vystavovatele! Cena pro ostatní firmy je navýšena o 100 % uvedené ceny.

Viz nový plánek sálů.

Pronájem sálu zahrnuje: 1 bezdrátový mikrofon, službu technika, uvedení v Katalogu doprovodných programů a v dalších programových přehledech ve sdělovacích prostředcích, vstupenky pro účinkující.

Konec pořadu je přesně stanoven a po něm následuje 10 min. přestávka na výměnu techniky a přípravu účinkujících dalšího pořadu!

Streamování pořadů

Tlumočení

Uveďte jazyky, ve kterých bude program veden a mají být tlumočeny. Zvolte potřebnou techniku.

Není zahrnuto v ceně sálu, na základě vašeho zájmu zašleme cenové informace.

Jazyk
Forma

Technika — další vybavení sálu (na jeden pořad, není-li uvedeno jinak)

Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).

* Povinná pole.

Časovou rezervaci pořadu je třeba dohodnout individuálně s organizátorem veletrhu

Zuzana Malina Černohousová
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 224 498 464, 775 269 171

Sály budou obsazovány průběžně po přijetí závazné přihlášky.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem doprovodného programu změnit čas a místo konání pořadu, případně znění názvu pořadu a anotace z důvodu zachování jednotnosti prezentace v propagačních materiálech veletrhu.

Upozornění

V zájmu plynulého navazování jednotlivých programů se organizátor programu zavazuje respektovat objednané časové rozpětí. V opačném případě souhlasí s úhradou nájmu sálu poškozenému pořadateli následujícího programu.

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.

K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky

V případě zrušení programu resp. placených služeb po 24. 3. 2023 je storno poplatek 50 %, po 14. 4. 2023 je storno poplatek 100 %.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu zuzana.cernohousova@svetknihy.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.
Informace o zpracování osobních údajů.